Вижте как компаниите от Топ 500 на ЦИЕ се възстановиха от пандемията!

14-ото издание на проучването ЦИЕ Топ 500 дава поглед към бъдещето и обобщава икономическата активност в региона за предходната година.
2021 година донесе благоприятна среда както за икономиките, така и за най-големите бизнеси в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Въпреки че все още е изправена пред предизвикателствата на пандемията от Covid-19, икономическата активност се възстанови от спада през 2020г. В резултат на това, 500-те най-големи бизнеса в региона отбелязаха рязко нарастващи приходи и по-високи печалби.
ЦИЕ се възстанови по-бързо от повечето от ключовите си търговски партньори. Докато регионът на ЦИЕ регистрира по-лека рецесия през 2020г. със среден растеж на БВП, достигащ -3,7%, в сравнение с -5,5% в Западна Европа, възстановяването на ЦИЕ през 2021г. също беше по-впечатляващо, достигайки 5,7% в сравнение с 4,7% в Западна Европа.

Нашата публикация е безплатна.

Изтеглете я веднага, просто като попълните формуляра вдясно!

Загрижени ли сте за кредитоспособността на вашите контрагенти в контекста на настоящата криза?
Нуждаете се от по-добра информация за Вашите партньори, както местни, така и в чужбина? За повече информация, относно продукти за изграждане и наблюдение на Вашия бизнес, свържете се с нас на: office-bg@coface.com или посетете https://information.coface.com .

Искате ли да научите повече за Coface и как можем да Ви помогнем да правите бизнес в ЦИЕ?

Съгласен съм, че данните ми се съхраняват, обработват и използват от Кофас. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.