Door het checken van de financiële situatie van (potentiële) klanten, kunt u het risico van niet-betaling vermijden. 
Mocht de DRA-score nog onduidelijk voor u zijn of wilt u er eerst nog wat meer over lezen, dan kunt u in het informatieblad hier meer over terugvinden.

Wanneer u de velden hieronder invult, dan ontvangt u z.s.m. uw DRA-scores.
*
HOEVEEL RISICO LOOPT MIJN BEDRIJF?
Voorbeeld:
Als uw (potentiële) klant een DRA-score 2 heeft, geven wij u het advies om zeer terughoudend te zijn met leveren op krediet. Beter is het om dergelijke afnemers op basis van vooruitbetaling of zekerheden te leveren. Scoort de onderneming een 7 of hoger, dan is de kans dat uw klant zijn rekeningen op tijd kan betalen hoger. Er blijft echter altijd een risico, hoe klein ook, dat uw afnemer niet in staat is te betalen.
De DRA-score van onze partner Coface, is een score die op basis van een 10-puntsschaal weergeeft wat de kans is dat een bedrijf tijdens de komende twaalf maanden niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is dus een momentopname van de kredietwaardigheid van een onderneming. 

* mits de debiteur bij ons reeds bekend is.