Saznajte kako je Top 500 najbolje rangiranih kompanija Centralne i Istočne Evrope poslovalo tokom pandemije?

Trinaesta po redu studija poslovanja Top 500 najboljih kompanija Centralne i Istočne Evrope daje uvid u budućnost privrednih kretanja kao i kratki prikaz privrednih aktivnosti u datom regionu tokom prethodne godine. Osim toga, u istraživanju je opisana i situacija u kojoj se trenutno nalazi 500 najvećih kompanija Centralne i Istočne Evrope i to na osnovu ostvarenog prometa. U ovom izdanju su predočene poteškoće povezane sa jednom novom vrstom privrednog okruženja izazvanog pandemijom virusa Covid-19 kao i uspešnost prilagođavanja kompanija novonastaloj situaciji. Kompanije Centralne i Istočne Evrope su se tokom 2020. godine uspešno prilagodile novom poslovnom okruženju izazvanom pandemijom uprkos činjenici da je poslovni obrt 500 najbolje rangiranih kompanija u istoj godini opao za 3,3%.  Iako mnoge od pomenutih kompanija bez različitih vidova državne pomoći ne bi preživele nova zaključavanja niti druge oblike restriktivnih mera u budućnosti, za neke druge je pandemija izazvana virusom Covid-19 predstavljala period obeležen prihodima i poslovnim uspehom. 

Ova publikacija je besplatna.

Preuzmite je popunjavanjem formulara sa desne strane!

Ako ste u potrazi za ključnim finansijskim pokazateljima poslovanja najbolje rangiranih kompanija ili Vaših poslovnih partnera, naši stručnjaci će Vam u tome rado pomoći.
Možete nas kontaktirati telefonom pozivanjem broja
011/ 397 60 51 ili možete izvršiti besplatnu pretragu kompanija u našoj elektronskoj bazi podataka iCON.

Želite li da saznate više detalja o kompaniji Coface i načinima na koje Vam možemo pomoći da uspešno poslujete na području Centralne i Istočne Evrope?


Saglasan sam da Coface čuva,obrađuje i koristi moje lične podatke. Ova saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku